TRƯỜNG TH, THCS & THPT LÊ THÁNH TÔNG

Tuyển sinh THCS

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CẤP THCS NĂM HỌC 2023 -2024 THÔNG BÁO TUYỂN SINH CẤP THCS NĂM HỌC 2023 -2024

April 25, 2023

Tuyển sinh THCS

Cung cấp các thông tin về học phí, chỉ tiêu tuyển sinh và chương trình giáo dục cấp THCS năm học 2023- 2024

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CẤP THCS NĂM HỌC 2021 - 2022 THÔNG BÁO TUYỂN SINH CẤP THCS NĂM HỌC 2021 - 2022

March 29, 2021

Tuyển sinh THCS

Các thông tin về tuyển sinh lớp 6, bổ sung lớp 7 năm học 2021 - 2022. Nội dung chương trình học và các thông tin khác.

HỘI THẢO TUYỂN SINH CẤP THCS NĂM HỌC 2020-2021 HỘI THẢO TUYỂN SINH CẤP THCS NĂM HỌC 2020-2021

June 16, 2020

Tuyển sinh THCS

Trường Liên cấp Lê Thánh Tông tổ chức chương trình Hội thảo tuyển sinh THCS năm học 2020 – 2021  - Ngôi trường hạnh phúc – nâng bước tương lai (xét tuyển...

Thông báo tuyển sinh  cấp THCS  năm học 2020 - 2021 Thông báo tuyển sinh cấp THCS năm học 2020 - 2021

April 19, 2020

Tuyển sinh THCS

1. Đối tượng: Học sinh từ lớp 6 đến lớp 9.        + Đối với lớp 6: đã hoàn thành chương trình tiểu học.        + Đối với lớp 7,8,9: đã hoàn...