TRƯỜNG TH, THCS & THPT LÊ THÁNH TÔNG

Tuyển sinh Tiểu học

THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHỐI TIỂU HỌC NĂM HỌC 2022 - 2023 THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHỐI TIỂU HỌC NĂM HỌC 2022 - 2023

April 3, 2022

Tuyển sinh Tiểu học

ĐỐI TƯƠNG, HÌNH THỨC, HỒ SƠ TUYỂN SINH Đối tượng:Học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 theo độ tuổi quy định Đối với lớp 1: Đã hoàn thành chương...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CẤP TIỂU HỌC NĂM HỌC 2021 - 2022 THÔNG BÁO TUYỂN SINH CẤP TIỂU HỌC NĂM HỌC 2021 - 2022

March 29, 2021

Tuyển sinh Tiểu học

Các thông tin về chương trình học, đối tượng tuyển sinh lớp 1 và tuyển sinh bổ sung khối 2,3,4,5 năm học 2021- 2022

Thông báo tuyển sinh cấp Tiểu học năm học 2020 - 2021 Thông báo tuyển sinh cấp Tiểu học năm học 2020 - 2021

April 18, 2020

Tuyển sinh Tiểu học

- Giảm 15% học phí cho năm học đầu tiên đối với 50 học sinh đăng kí sớm vào tháng 5, 6/2020. - Giảm 10% học phí cho đối tượng thứ 2 đối với gia đình có 2 con theo...