TRƯỜNG TH, THCS & THPT LÊ THÁNH TÔNG

TRƯỜNG TH, THCS & THPT LÊ THÁNH TÔNG

address: Số 1 Điện Biên Phủ -Tổ 7 - Khu 4 - Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

Tel: 02033823438 - Hotline: 02033823438

Web: http://lethanhtongschool.edu.vn