TRƯỜNG TH, THCS & THPT LÊ THÁNH TÔNG

Giới thiệu chung

Giới thiệu chung Giới thiệu chung

April 20, 2020

Giới thiệu chung

Lấy chất lượng, sự tin tưởng của các bậc phụ huynh, học sinh, sự ghi nhận của Ngành giáo dục, xã hội làm mục tiêu phấn đấu, nhà trường quyết tâm mở một...