TRƯỜNG TH, THCS & THPT LÊ THÁNH TÔNG

Chương trình giáo dục THCS

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THCS CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THCS

April 28, 2020

Chương trình giáo dục THCS

Với mục tiêu giáo dục toàn diện, cấp THCS của trường TH, THCS & THPT Lê Thánh Tông chú trọng vào việc bồi dưỡng kiến thức kết hợp rèn luyện đạo đức, kĩ năng...