TRƯỜNG TH, THCS & THPT LÊ THÁNH TÔNG

Chương trình giáo dục THPT

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THPT CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THPT

April 28, 2020

Chương trình giáo dục THPT

Với mục tiêu giáo dục toàn diện cấp THPT, nhà trường chú trọng vào việc giúp học sinh tiếp tục phát triển những phẩm chất, năng lực cần thiết đối với...