TRƯỜNG TH, THCS & THPT LÊ THÁNH TÔNG

Giới thiệu chung

April 20, 2020 Giới thiệu chung

Được thành lập từ năm 2001, với nhiều lần đổi tên: Trường Phổ thông Dân lập Lê Thánh Tông (19/03/2001); Trường THCS & THPT Lê Thánh Tông (19/06/2007) và hiện nay là Trường TH, THCS & THPT Lê Thánh Tông (5/04/2019).

Tháng 4/2016, nhà trường được Công ty Cổ phần Vận tải Xây dựng Đức Huy tiếp nhận. Với tâm huyết, trách nhiệm, tình cảm gắn bó với sự nghiệp "trồng người" , công ty đã đầu tư, sửa chữa, nâng cấp khu học đường của cấp Trung học phổ thông, xây mới cấp Tiểu học và Trung học cơ sở với đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho hoạt động dạy và học 2 buổi/ngày theo yêu cầu đạt chuẩn, chất lượng cao.

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn và có một khởi đầu không thuận lợi nhưng từ mái trường này nhiều thế hệ học sinh đã trưởng thành và đã khẳng định được vai trò trong nhiều lĩnh vực, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển chung của đất nước.

Lấy chất lượng, sự tin tưởng của các bậc phụ huynh, học sinh, sự ghi nhận của Ngành giáo dục, xã hội làm mục tiêu phấn đấu, nhà trường quyết tâm mở một trang mới trong lịch sử xây dựng và phát triển. Phấn đấu để khẳng định vị thế của một ngôi trường được vinh dự mang tên vị vua anh minh nhất trong lịch sử dân tộc./.