TRƯỜNG TH, THCS & THPT LÊ THÁNH TÔNG

Các hoạt động tuyên truyền pháp luật, Giáo dục, đạo đức, lôi sống, kĩ năng sống cho đội viên, đoàn viên Thanh niên

Các hoạt động tuyên truyền pháp luật, Giáo dục, đạo đức, lôi sống, kĩ năng sống cho đội viên, đoàn viên Thanh niên

Thực hiện sự chỉ đạo của các cấp về việc thực hiện nhiệm vụ các hoạt động tuyên truyền pháp luật, Giáo dục, đạo đức, lôi sống, kĩ năng sống cho đội viên, đoàn viên Thanh niên, trong tháng 10/2022, Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên đã phối hợp với phòng An ninh chính trị nội bộ, Phòng cảnh sát ma túy công an Tỉnh Quảng Ninh tổ chức hai chương trình tuyên truyền giáo dục pháp luật: Phòng chống ma túy, an ninh mạng, mại dâm, buôn bán người.

Hoạt động đã thu hút sự quan tâm ủng hộ của đông đảo các bạn học sinh, các bậc phụ huynh cung cấp kiến thức kĩ năng cho các bạn trẻ, thích ứng trước các vấn đề xã hội hiện nay.